ענף הבניה

12,000

מיליארד דולר, היקף הבניה העולמי ב 2020

66%

צמיחת התעשייה בחמש השנים הקרובות
15%

היקף הבניה, מתוך התוצר הגולמי המקומי בעולם ב 2020
45%

אחוז מתוך מנהלי הפרויקטים טוענים שזמינות מידע בין פרויקטים היא האתגר העיקרי לניהול יעיל
25%

היקף החסכון בעלות ביצוע כתוצאה משימוש במערכות מידע ותקשורת

אתרי בניה

אתרי בניה שונים מאוד ממשרדי התכנון. פרוסים על פני שטח גדול, מורכבים מצוותים שמתחלפים ללא הרף, קורים המון דברים שמצריכים השגחה, כוללים המון דברים שמצריכים תיעוד, המון משימות והמון מידע שיש לשמור ולהעביר על מנת לנהל את הביצוע ביעילות ולפקח על איכות הביצוע.

construction_3 pics_3

construction_3 pics_2

construction_3 pics_1

מה הגורמים שאחראים על עיכובים ועבודות חוזרות?

לא כל הגורמים שיוצרים עיכובים ועבודות חזורות באתר הבניה, קשורים למנהלי הביצוע והפיקוח. אולם בשלב הביצוע, כל הגורמים הללו מגדילים את העומס והמורכבות של ניהול הביצוע והפיקוח

  • 12.5% כוח עבודה

  • 15.8% יזמים

  • 15.9% קבלנים

  • 15.4% יועצים

  • 14.5% חומרי בניה

  • 11.1% אילוצים חיצוניים

  • 14.7% ציוד ומכשור

Source: http://www.ijetae.com/files/Volume4Issue5/IJETAE_0514_119.pdf

הקומיוניקטור לאתרי בניה פותח במיוחד עבור מנהלי ביצוע ופיקוח, ככלי עזר לניהול תיעוד ודיווח בפרוייקטי בניה. הקומיוניקטור נבנה באופן שיאפשר למנהלי ביצוע ופיקוח לדווח, לתעד ולהתמודד ביעילות עם כל הגורמים המעכבים את התקדמות העבודות באתר

רידרטק קומיוניקטור – מערכת מידע שנבנתה לאנשי שטח

רידרטק קומיוניקטור